Timektomija


Kas ir timektomija un kādēļ tā tiek veikta?

Timektomija ir ķirurģiska tīmusa jeb aizkrūts dziedzera evakuācija. Ir pierādīts, ka tīmusam ir nozīmīga loma miastēnijas attīstībā. Tīmuss tiek izoperēts ar mērķi samazināt miastēnijas izraisīto muskuļu vājumu un mazināt iespēju tam pārveidoties par ļaundabīgu audzēju. Aptuveni 10% miastēnijas pacientu ir aizkrūts dziedzera audzējs, ko sauc par timomu. Vairumā gadījumu tas ir labdabīgs, bet dažkārt ir sastopami ļaundabīgi timomas varianti.

 

Kāda ir tīmusa loma organismā?

Tīmusam ir būtiska loma organisma imūnās sistēmas attīstībā embrionālajā periodā, taču piedzimstot tīmuss beidz savu aktīvo darbību imūnsistēmas nodrošināšanā. Tādējādi tīmusa izņemšana neietekmē turpmāko imūnsistēmas funkcionēšanu.

 

Kur precīzi atrodas tīmuss?

Tīmuss atrodas krūšu kurvja priekšdaļā (priekšējā videnē) aiz krūšu kaula un ar pirkstveida izaugumiem iesniedzas kakla virzienā. Tas sastāv no vairākām daivām (2-5 vai pat vairāk). Nedaudz tīmusa audu var būt sastopami arī taukaudos, kas aptver aizkrūts dziedzera daivas, gan kaklā, gan krūšu kurvī.

 

Kam ir nepieciešama timektomija?

Lai arī nav stingri noteikts, kuriem pacientiem būtu nepieciešama timektomija un kāda veida operācija būtu pielietojama, parasti timektomija tiek rekomendēta pacientiem jaunākiem par 60 gadiem (retos gadījumos - arī vecākiem) ar mērenu vai smagu miastēnijas izraisītu muskuļu vājumu.

Dažkārt timektomiju iesaka arī pie neliela muskuļu nespēka, it sevišķi, ja ir elpošanas vai rīšanas muskulatūras vājums.

Timektomija ieteicama visiem pacientiem ar timomu. Pacientiem, kuriem ir vienīgi acu muskuļu vājums (acu forma), timektomija netiek rekomendēta.

 

Svarīgi momenti pirms timektomijas

Ja tiek apsvērta timektomija, pacients tiek nosūtīts pie ķirurga. Būtiski ir izvēlēties ķirurgu ar pieredzi timektomiju veikšanā miastēnijas pacientiem.

Ķirurgs izskata slimības vēsturi, izmeklē pacientu un apspried ar pacientu iespējamus operatīvās terapijas veidus. Ķirurgs arī sniegs informāciju par sagatavošanos operācijai un par pēcoperācijas perioda norisi, iespējamām komplikācijām un sagaidāmajiem rezultātiem.

Tad pacients, konsultējoties ar ķirurgu un neirologu, pieņem lēmumu par operācijas veikšanu un plānoto timektomijas operācijas variantu.

 

Timektomijas mērķi

Timektomijas mērķi ir būtisks muskuļu spēka uzlabojums, lietoto medikamentu daudzuma samazināšana un, iespējams, arī pastāvīga slimības remisija (simptomu izzušana bez medikamentu lietošanas).

Timektomija netiek pielietota, lai ārstētu aktīvi noritošu slimību, bet gan, lai uzlabotu ilgtermiņa iznākumu. Ilgtermiņa rezultātu var konstatēt pēc 1-2 gadiem no timektomijas brīža. Pašlaik notiek pētījumi, lai noskaidrotu timektomijas efektivitāti miastēnijas pacientiem. Mūsdienās šīs operācijas pašlaik tiek veiktas ar minimālu risku.

 

Kā tiek veikta operācija?

Pamatā tiek pielietotas trīs veidu operācijas. Neatkarīgi no operācijas veida, operācijas galvenais mērķis ir evakuēt visu tīmusu pilnībā. Daudzi uzskata, ka tam vajadzētu ietvert arī aizkrūts dziedzerim piegulošos taukaudus, citi par to nav tik pārliecināti.

• Transsternāla timektomija

Grieziens - vertikāls krūšu kurvja priekšpusē.

Tīmusa izņemšana - tīmusa krūšu kurvja un kakla daļa tiek izņemta caur šo griezienu.

Paplašināta operācija - tiek izņemti taukaudi, kas atrodas krūšu kurvja priekšējā daļā pie tīmusa, kā arī pats aizkrūtes dziedzeris. Uzskata, ka šajā gadījumā tiek nodrošināta pilnīgi visu tīmusa audu izņemšana.

Kombinēta krūšu kurvja un kakla pieeja - daži miastēnijas centri operācijā iekļauj kakla audu izdalīšanu, lai pārliecinātos, ka tiek izdalīts viss tīmuss, kas atrodas arī kaklā. Timomas gadījumā rekomendē izmantot transsternālo pieeju.

• Transcervikāla timektomija

Grieziens - horizontāls kakla lejasdaļā.

Tīmusa izņemšana - tīmusa krūšukurvja daļa tiek izņemta caur šo griezienu.

Paplašinātā operācija - paplašinātais variants ļauj labāk vizualizēt aizkrūtes dziedzera daļu krūšukurvī ar pilnīgāku tīmusa audu izņemšanu. Lai arī tiek izņemti piegulošie taukaudi, pie šī operācijas varianta taukaudu izņemšana nav tik pilnīga kā pie transsternālas timektomijas.

• Videoskopiska (VATS) timektomija

Grieziens- vairāki mazi griezieni labajā un kreisajā krūšu kurvja pusē.

Tīmusa izņemšana - tiek pielietoti optiskās šķiedras instrumenti. Par šādiem instrumentiem sauc mazas, elastīgas caurulītes ar gaismu to galā, caur šīm caurulītēm tiek ievadīti īpaši mazi instrumenti. Izņemtā tīmusa un taukaudu apjoms ir ļoti dažāds.

Paplašinātā operācija - VATS operācijas gadījumā tiek veikti griezieni gan krūšu kurvja labajā un kreisajā pusē, gan arī kaklā, lai panāktu pilnīgāku tīmusa izņemšanu.

 

Kādi ir timektomijas rezultāti?

Daudzi neirologi ar pieredzi miastēnijas ārstēšanā ir pārliecināti, ka timektomijai ir būtiska loma terapijā, lai arī ieguvums no operācijas var būt ļoti dažāds, kā arī to ir ļoti grūti definēt un tas nav pierādīts saskaņā ar mūsdienu striktajiem standartiem.

Kopumā vairumam pacientu sāk uzlaboties veselības stāvoklis viena gada laikā pēc timektomijas un daļa no tiem iegūst pastāvīgu remisiju (nav vājuma nelietojot medikamentus).