Pacientiem


Noguruma smaguma pakāpes skala (FSS)
Lūdzu, atzīmēt to ciparu no 1 līdz 7, kas, Jūsuprāt, vislabāk atbilst tālāk norādītajiem apgalvojumiem. Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā. 1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu".
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Reto neiroloģisko slimību centra māsu-koordinatoru: tālr. 28660118 (darba dienās no 9:00 līdz 16:00)
1. Mana motivācija ir zemāka, kad esmu noguris/usi.
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
2. Fiziska aktivitāte izraisa manu nogurumu
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
3. Esmu viegli nogurdināms/a
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
4. Nogurumus apgrūtina manu fizisko funkcionēšanu
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
5. Nogurums man bieži rada problēmas
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
6. Mans nogurums traucē noturīgai fiziskai funkcionēšanai
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
7. Nogurums traucē izpildīt noteiktus uzdevumus un pienākumus
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
8. Nogurums ir starp maniem ikdienas kvalitāti ierobežojošākajiem simptomiem
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
9. Nogurums traucē manai darba, ģimenes un sociālajai dzīvei
1 norāda "pilnīgi nepiekrītu" un 7 norāda "pilnīgi piekrītu". Tas attiecas uz Jūsu ierasto dzīvesveidu pēdējās nedēļas laikā.
VIZUĀLĀ ANALOGU NOGURUMA SKALA (VAFS)
Lūdzu, atzīmējiet skaitļi, kas raksturo Jūsu vispārējo nogurumu, kur 0 apzīmē visizteiktāko nogurumu un 10 atbilst normai (neizjūt nogurumu).
Dzīves kvalitātes novērtējuma skala MG QOL15
Norādiet, cik patiess ir katrs apgalvojums (pēdējo dažu nedēļu laikā).
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Reto neiroloģisko slimību centra māsu-koordinatoru: tālr. 28660118 (darba dienās no 9:00 līdz 16:00)
1. Es esmu neapmierināts dēļ savas MG.
2. Man ir grūtības ar redzi.
3. MG dēļ man ir grūtības ēst.
4. MG dēļ es ierobežoju savas sociālās aktivitātes.
5. MG ierobežo manas iespējas baudīt hobijus un interesantas aktivitātes.
6. MG dēļ man ir grūtības apmierināt savas ģimenes vajadzības.
7.  Man ir jāpielāgo savi ikdienas plāni, ņemot vērā manu MG.
8. MG ir negatīvi ietekmējis manas profesionālās prasmes un darba statusu.
9. MG dēļ man ir grūtības runāt.
10. MG dēļ man ir grūtības vadīt automašīnu.
11. MG dēļ jūtos depresīvs.
12. MG dēļ man ir grūtības staigāt.
13. MG dēļ man ir grūtības pārvietoties sabiedriskās vietās.
14. Es jūtos sagrauts savas MG dēļ.
15. Man ir grūtības ar pašaprūpi.
0 score