Piridostigmīns


Kas ir piridostigmīns?

Piridostigmīns ir medikaments, ko lieto miastēnijas (MG) izraisīta muskuļu vājuma ārstēšanai. Miastēnijas simptomi ietver redzes dubultošanos, noslīdējušus plakstiņus, elpas trūkumu, rīšanas traucējumus un roku vai kāju vājumu.

Kā piridostigmīnu lieto miastēnijas ārstēšanā?

Lietojot piridostigmīnu iekšķīgi, tas iedarbojas dažu minūšu laikā un uzlabo iepriekš aprakstīto muskuļu vājumu. Tās darbība ilgst 3-4 stundas, tāpēc tas jālieto atkārtoti visas dienas garumā.

Kā darbojas piridostigmīns?

Mēģinot aktivēt muskuli, nervs, kas savienots ar šo muskuļu šķiedru neiromuskulārajā sinapsē, izdala vielu, ko sauc par acetilholīnu (ACh). ACh pārvietojas pa nelielu telpu, ko sauc par sinaptisko spraugu, un saistās ar ACh receptoru (AChR). Ach saistīšanās ar AChR izraisa lokālu strāvu, kas, ja tā ir pietiekami liela, izraisa muskuļu šķiedras saraušanos.

Autoimūnās MG gadījumā, antivielas pret AchR izraisa AChR zudumu. Samazinoties AChR skaitam, samazinās muskuļu kontrakcijas intensitāte. AChR zudumu var kompensēt, paaugstinot ACh koncentrāciju sinaptiskajā spraugā. To var efektīvi panākt, bloķējot vielu, kas normālos apstākļos sašķel acetīlholīnu – acetīlholīna esterāzi AChE. Piridostigmīns inhibē AChE, kas paaugstina ACh koncentrāciju sinaptiskā spraugā, kompensējot AChR zudumu. Piridostigmīns ļauj acetilholīnam palikt neiromuskulārajā spraugā ilgāk nekā parasti, lai varētu aktivizēt vairāk receptoru. Vairāk acetilholīna neiromuskulārajā spraugā izraisa spēcīgākas muskuļu kontrakcijas un mazina muskuļu vājumu. Piridostigmīns neārstē miastēniju, bet palīdz uzlabot simptomus.

Ko jāzin, lietojot piridostigmīnu?

Ir svarīgi, lai Jūs lietotu piridostigmīnu laikā un tieši tā, kā tas ir izrakstīts.
Ja viena deva ir izlaista stundu atpakaļ, lietojiet aizmirsto devu un turpiniet lietot pārējās devas, kā plānots. Ja deva tika izlaista vairāk nekā vienu stundu atpakaļ, lietojiet devu nekavējoties un pēc tam nogaidiet nepieciešamās 3 līdz 4 stundas, pirms lietojat nākamo devu. Lietojiet arī nākamās devas ar noteiktajiem intervāliem. Nekad nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu.

Kādi drošības pasākumi jāievēro, lietojot piridostigmīnu?

• Uzmanieties no iespējamām blakusparādībām un ziņojiet par tām savam MG ārstam.
• Rūpīgi ievērojiet izrakstīto devu grafiku. Lai palīdzētu savam ārstam individualizēt
Jums nepieciešamo zāļu daudzumu, pierakstiet atbildes reakciju pēc katras devas, kad pirmo reizi sākat lietot piridostigmīnu.
• Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja ir apgrūtināta elpošana un rīšana.
• Savlaicīgi papildiniet zāļu krājumus gadījumā, ja būs grūtības nopirkt piridostigmīnu.
• Uzglabājiet piridostigmīnu sausā vietā nevis mitrās vietās kā, piemēram, vannas istabā vai ledusskapī.
• Ceļojuma laikā nēsājiet medikamentus līdzi, nevis bagāžā.

Kādas ir piridostigmīna iespējamās blakusparādības?

• Kuņģa darbības traucējumi, slikta dūša, vemšana
• Vēdera krampji un caureja
• Pastiprināta siekalošanās un asarošana
• Palielināta bronhu sekrēcija
• Pastiprināta svīšana
• Muskuļu krampji
• Muskuļu raustīšanās
• Muskuļu vājums
• Galvassāpes
Par visām nevēlamajām blakusparādībām jāziņo ārstam, kurš ārstē MG. Daudzas blakusparādības var mazināt, mainot piridostigmīna devu. Ja devas maiņa neatrisina problēmu, ārsts var pievienot vēl vienu medikamentu, lai palīdzētu kontrolēt blakusparādības.